Aankopen met vrijstelling van BTW of Mwst door klanten die in Duitsland zijn gestationneerd.

Aankopen in Duitsland tot 1.500 EUR (Vanaf 01/09/2008)

Deze aankopen worden rechtstreeks door de Rechthebbenden aan de leveranciers betaald.

De Abwicklungsscheinen kunnen worden verkregen bij de CDSCA door bijgevoegde bestelbon (Excel-formaat).
Deze Abwicklungsscheinen en de « Antrag und Bestellformular » blijven 12 maanden geldig.
De vervallen documenten moeten naar de CDSCA worden teruggezonden.

De ongebruikte documenten moeten naar de CDSCA worden teruggezonden op het einde van de stationnering in Duitsland.
De deelneming in de kosten van 6,50 EUR zal worden terugbetaald na ontvangst van de documenten.

Aankopen in België - Aankopen in Duitsland boven 1.500 EUR

Facturatieadres voor de leverancier (Procedure MNAH) :

OCASC - CDSCA c/o Belgischer Verbindungsdienst
Germanicusstrasse 5
DE - 50968 KÖLN

De klant moet zijn aankopen aan de CDSCA betalen (enkel via de bank):
-binnen de 10 dagen voor de aankopen onder 1.500 EUR
-vóór de levering voor de aankopen boven 1.500 EUR

Deze betalingen moeten op het rekeningnummer 001-0836171-10 gebeuren.
(IBAN BE41 0010 8361 7110 - BIC GEBABEBB)

Om de behandeling van deze betalingen en de verzending van nieuwe zegels aan de begunstigden te versnellen, wordt er gevraagd de gegevens van deze betalingen enkel per e-mail, door gebruik van bijgevoegde formulier (Excel-formaat), te verzenden.

E-mailadres : fin@ocasc.be

Contactpersoon : 02/44 325 95  -  Fax 02 / 264 6189 (Kwartier Koningin Astrid - NOH - Blok C-1)

Infocom