Bijstand bij ziekte, ongeval of overlijden

Wat ?
  • Slechtnieuwsmelding aan de naasten na een ernstig ongeval of overlijden van een personeelslid van Defensie
  • Opvang en begeleiding van de naasten na de slechtnieuwsmelding 
  • Administratieve hulp bij aanvraag van een overlevingspensioen, vergoedingspensioen, begrafenisvergoeding, steun van een Militair Fonds,..
  • Psychosociale ondersteuning 
  • Brochure Overlijden

 

Social service