Sociaal Verslag

Als personeelslid in actieve dienst kan je op ons een beroep doen voor het bekomen van een sociaal verslag en bijhorend advies, gericht aan de autoriteiten, in volgende gevallen:

 • Mutatie
 • Annulatie van een aanduiding van ambtswege
 • Inplaatsstelling of verlenging van een aanstelling in een specifiek arbeidsregime zoals voorzien in Reg TRAVARB (Hfst 2, Par 210, 211, 212)
 • Ontscheping (personeel Marine)
 • Toekenning/verlenging van dienstfaciliteiten
 • Toekenning/verlenging van een logement in het militair kwartier
 • Vrijstelling van de verbruikskosten in een logement in het militair kwartier
 • Vrijstelling van buitenlandse zending
 • Repatriëring
 • Aanvraag tot terugbetaling van buitengewone kosten wegens een dringende terugroeping uit het buitenland
 • Vrijstelling van de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de vormingskosten en van de tijdens de vorming genoten wedden

Op basis van een sociaal onderzoek zal de Sociale Dienst een advies formuleren.

 
Meer informatie via:
Social service