Hulp bij Schulden

Soms zijn financiële moeilijkheden van die aard dat een gestructureerde aanpak noodzakelijk is.

Onze maatschappelijk assistenten kunnen je helpen met het opstarten van een budgetbegeleiding, budgetbeheer of schuldbemiddeling.

In sommige gevallen zullen ze je aanraden om een collectieve schuldenregeling aan te vragen.

Voor meer informatie of een afspraak kan je terecht in onze regionale kantoren of zitdagen in de kazernes. Indien nodig kan er ook een huisbezoek gebeuren.

Social service