Lening voor huurwaarborg of huishoudinrichting

TUSSENKOMSTEN IN HET KADER VAN HUISVESTING

De lening voor huurwaarborg

Wat?

Een renteloze lening bestemd voor het betalen van de huurwaarborg van je hoofdverblijfplaats

 • Automatisch toegekend indien je aan alle voorwaarden voldoet
 • Combineerbaar met een lening voor huishoudinrichting of een andere financiële tussenkomst van de Sociale Dienst
Voorwaarden?
 • Je bent militair of burger bij Defensie of één van zijn parastatalen (CDSCA, KGM, Fort van Breendonk, NGI)
 • Je bent in werkelijke dienst/dienstactiviteit, weddetrekkend
 • Je gaat een nieuwe huurovereenkomst aan voor één van de volgende redenen:
  • eerste aanstelling na een geslaagde opleidings-, stage- of proefperiode;
  • mutatie;
  • huisvesting korter bij de tewerkstellingsplaats;
  • installatie na een hoofdverblijf in het kwartier.
Bedrag?
 • Je ontvangt het bedrag van je huurwaarborg, met een maximum van 1.305 EUR (jaarlijks geïndexeerd)
 • De duur van je lening is gelijk aan deze van je huurovereenkomst en bedraagt maximum 3 jaar
 • Je eerste terugbetaling is voorzien de eerste maand van de huurovereenkomst

De aanvraagformulieren kan je bekomen in onze Regionale Diensten. Meer informatie vind je via intranet Defensie (enkel voor personeel in actieve dienst) via de SPS Tussenkomsten bij huisvesting


De lening voor huishoudinrichting

Wat?
 • Een renteloze lening bestemd voor de aankoop van huishoudelijke spullen
 • Toegekend na analyse van je financiële situatie
 • Combineerbaar met een lening voor huurwaarborg of een andere financiële tussenkomst van de Sociale Dienst
Voorwaarden?
 • Je bent militair of burger bij Defensie of één van zijn parastatalen (CDSCA, KGM, Fort van Breendonk, NGI)
 • Je bent in werkelijke dienst/dienstactiviteit, weddetrekkend
 • Je moet je woning uitrusten om één van de volgende redenen:
  • eerste installatie na een geslaagde opleidings-, stage- of proefperiode;
  • installatie na een hoofdverblijf in het kwartier;
  • mutatie waardoor een nieuwe installatie van je gezin in een andere verblijfplaats noodzakelijk is;
  • huwelijk of samenwonen;
  • echtscheiding of scheiding;
  • grondige wijziging in je gezinssamenstelling.
 • Je dient je aanvraag in binnen een termijn van één jaar, voorafgaand of volgend op de ingeroepen reden
Bedrag?
 •  Je ontvangt een bedrag van 3.091 EUR, verhoogd met 773 EUR per kind ten laste of waarvoor jij of je partner het omgangsrecht hebt (jaarlijks geïndexeerd)
 •  Het bedrag van je afbetaling wordt bepaald door de Regionale Dienst en bedraagt minimum 25 EUR en maximum 250 EUR
 •  Je eerste terugbetaling is voorzien op de eerste dag van de derde maand volgend op de maand waarin de lening werd toegekend

De aanvraagformulieren kan je bekomen in onze Regionale Diensten.Meer informatie vind je via intranet Defensie (enkel voor personeel in actieve dienst) via de SPS Tussenkomsten bij huisvesting

 

Download het formulier "aanvraag tussenkomst huisvesting" (in pdf)

Social service