Financiële hulp

Wat ?
  • Info, advies en coaching
  • Financiële steun (lening, voorschot, gift)
  • Budgetbegeleiding
  • Budgetbeheer
  • Schuldbemiddeling
  • Opmaken van een verzoekschrift tot collectieve schuldenregeling
  • Doorverwijzen naar een schuldbemiddelaar in het kader van een collectieve schuldenregeling
  • Hulp bij de aanvragen gericht aan een steunfonds van Defensie

 

 

 

 

 

 

 

Social service