Bijstand bij ongeval of overlijden

Bij een ernstig ongeval of overlijden van een personeelslid van Defensie, wordt de Sociale Dienst automatisch op de hoogte gebracht.

In bepaalde gevallen, zoals bij een ernstig ongeval of overlijden tijdens buitenlandse zending, meldt een maatschappelijk assistent van onze dienst dan zo snel mogelijk het slechte nieuws aan de partner en/of familie van het slachtoffer.

Na de melding blijft deze ook beschikbaar om de eerste opvang en begeleiding van de familie te verzekeren.

Verder worden het slachtoffer en/of zijn familie door ons ook begeleid bij de afhandeling van allerlei administratieve zaken (vb. aanvraag overlevingspensioen, vergoedingspensioen, tussenkomsten in begrafenisonkosten, Militaire Fondsen…) en bieden wij hen een passende psychosociale ondersteuning (o.a. begeleiding bij rouw).

Voor meer informatie of een afspraak kan je terecht in onze Regionale Diensten of onze permanenties in talrijke eenheden . Indien nodig kan er ook een huisbezoek gebeuren.

Social service