Administratieve bijstand

Je kan bij ons terecht voor een brede waaier aan informatie en advies. Het geven van correcte en actuele informatie is hierbij onze eerste en belangrijkste bekommernis.

Vaak wordt er ook doorverwezen naar en samengewerkt met andere diensten binnen en buiten Defensie zoals DG HR, PDOS, OCMW’s,….

Onze hulp concentreert zich vooral op volgende gebieden:

  • Rust –en overlevingspensioenen
  • Vergoedingspensioenen
  • Overlijden
  • Ziekte en invaliditeit
  • Kinderbijslag
  • Verloven en afwezigheden
  • Echtscheiding
  • Samenwonen
  • Handicap
  • ......

 
Voor meer informatie of een afspraak kan je terecht in onze Regionale Diensten of onze permanenties in talrijke eenheden . Indien nodig kan er ook een huisbezoek gebeuren.

Social service