Vakanties 2020: Prioriteiten en Sociale Actie

 1. Prioriteiten

  Omwille van sociale redenen kan een prioriteit bekomen worden voor de toekenning van een verblijf in de vakantiecentra van de CDSCA. Hiervoor dient u een aanvraag in te dienen tot voorrang met het document ‘Aanvraagformulier Sociale Prioriteit’. Dit document dient vóór 31 december 2019 rechtstreeks aan de Dienst Vakanties van CDSCA toegestuurd te worden. Na deze datum kunnen we geen aanvragen meer in aanmerking laten komen.

  Gezien de aard en het aantal van de gevraagde prioriteiten en onze bekommernis om zoveel mogelijk aan uw vragen tegemoet te komen, zal de prioriteit slechts geldig zijn voor verblijven tot maximaal 2 weken.

  Bij de toewijzing van specifieke logementen of indien de duur van het gevraagde verblijf 2 weken overschrijdt, zullen wij trachten maximaal aan uw vragen en wensen tegemoet te komen, evenwel zonder enige vorm van garantie.

  Indien meerdere begunstigden kandidaat zijn voor hetzelfde logementstype, ligt de definitieve beslissing bij de Directie van de Afdeling Vakanties. Er zal in dat geval naar gestreefd worden een zo billijk mogelijke oplossing te vinden, o.m. rekening houdend met in het verleden reeds toegekende verblijven, een mogelijke handicap, de gezinssamenstelling enz. In geval van betwisting tijdens de schoolvakanties, zullen de verblijven bij voorrang aan gezinnen met schoolgaande kinderen toegewezen worden.

 2. Sociale Actie CDSCA Vakanties en kortingen volgens het gezinsinkomen

  Indien u actief of gepensioneerd lid bent van Defensie en graag van een vakantieverblijf zou genieten – zowel in gezinsverband als voor uw kinderen – maar uw financiële situatie laat dit niet toe, aarzel dan niet om ons schriftelijk of telefonisch te contacteren.

   Wij garanderen:

   -       Een individuele behandeling van elk dossier volgens de door het Beheerscomité van de CDSCA opgestelde regels. Deze worden op eenvoudig verzoek toegezonden.

  -       Volledige discretie.

   Op basis van de onderstaande tabel kan u een belangrijke tussenkomst op de verblijfsprijzen krijgen.

  Basis: Gecumuleerd belastbaar inkomen (laatste aanslagberekening)

                   Gezinsinkomen                    

                                       Kortingspercentage

             van         

                  tot

    alleenstaand    

  samenwonend

  0

                18 000

  75 %

  75 %

  18 001

  23 000

  75 %

                      50 %

  23 001

  28 000

                  15 %

  25 %

  Deze percentages worden met 5 % verhoogd per kind ten laste (10 % per gehandicapt kind)

  De maximale korting mag in geen geval 75 % overschrijden

  Opgelet

  a.  U moet samen met de bestelbon en onder gesloten omslag een kopie van uw laatste aanslagbiljet bezorgen. Op de enveloppe vermeldt u "T.a.v. Afdeling Vakanties/Sociale tussenkomst". Volledige vertrouwelijkheid wordt gewaarborgd.

  b.  Geldigheid voor volgende producten:

  -    de familiale vakanties in België (vakantiecentra van de CDSCA, appartementen en hotels)

  -    alle jongerenvakanties in binnen- en buitenland (behalve de reizen georganiseerd door derden)

  c.  Beperking tot 1 verblijf per familie en per jaar van maximaal 15 dagen en/of 1 verblijf per kind van maximaal 15 dagen.

  d.  Uitsluitend voor de leden van Defensie.

  e.  Niet cumuleerbaar met andere promoties.