DKV gepensioneerd personeel Defensie, WHI en CDSCA

GEPENSIONEERD PERSONEEL DEFENSIE, WHI en CDSCA?

UW AANSLUITING UW VERZEKERING

 

UW AANSLUITING

Wenst u meer informatie over de tarieven van DKV? Gelieve onze dienst te contacteren via hosp@cdsca.be of 02/ 44  325 17

 

Ik wil mijn contract via Defensie stopzetten?

Onze dienst kan uw contract enkel stopzetten op datum van 31 december van het voorgaande jaar of 31 december van het lopende jaar. Indien wij uw vraag tot stopzetting ontvangen vóór de verzending van onze jaarfacturen, dan kunnen wij uw contract retroactief stopzetten op datum van 31 december van het voorgaande verzekeringsjaar. Na het verzenden van de jaarfacturen wordt uw contract stopgezet op datum van 31 december van het lopende jaar.

Opgelet: bij een retroactieve stopzetting vervallen alle rechten op terugbetaling van de gemaakte hospitalisatiekosten voor het lopende verzekeringsjaar en zullen reeds gedane terugbetalingen teruggevorderd worden door DKV.

Vereiste documenten: wijzigingsformulier ingevuld, gedateerd en ondertekend op te sturen naar hosp@cdsca.be of CDSCA - dienst Hospitalisatieverzekering  - Kwartier Koningin Astrid – Bruynstraat 1 – Blok F0 – 1120 BRUSSEL

 

Tot wanneer kunnen mijn kinderen aangesloten blijven?

Uw kinderen kunnen aangesloten blijven tot ze lang ze recht geven op kinderbijslag of tot zo lang ze fiscaal ten laste blijven van 1 van beide ouders (ook al hebben de kinderen het hoofdverblijf bij de andere ouder). Het recht op aansluiting vervalt op 31 december van het jaar waarin uw kind niet meer ten laste is of geen recht meer geeft op kinderbijslag.

Vb. Indien uw zoon/dochter begint te werken op 1 april, dan blijft hij verzekerd tot 31 december van het lopende jaar (op voorwaarde dat de jaarpremie betaald wordt).

Van zodra uw kind niet meer ten laste is, dient u dit binnen de 3 maanden door te geven aan onze dienst.

Vereiste documenten: wijzigingsformulier (link PDF wijzigingsformulier) ingevuld, gedateerd en ondertekend op te sturen naar hosp@cdsca.be of CDSCA - dienst Hospitalisatieverzekering  - Kwartier Koningin Astrid – Bruynstraat 1 – Blok F0 – 1120 BRUSSEL

 

Ben ik verzekerd in het buitenland?

Indien u op reis gaat naar het buitenland, dan bent u wereldwijd verzekerd via DKV Assistance tot zo lang uw verblijf niet langer duurt dan 3 opeenvolgende maanden. Verblijft u voor een langere periode in het buitenland, dan dient u zich extra te verzekeren rechtstreeks via DKV of via een andere verzekeraar. DKV behoudt zich het recht om de bewijzen omtrent uw verblijfsduur op te vragen (vb. vliegtuigtickets)

Opgelet: dit geldt ook voor in buitenland studerende kinderen. Indien uw zoon of dochter langer dan 3 maanden in buitenland gaat studeren, is het aangeraden om een extra verzekering te nemen via DKV of een andere verzekeraar.

 

Ik overweeg om te verhuizen naar het buitenland. Kan ik verzekerd blijven?

 • Indien u gaat wonen in een buurland van België (Nederland, Frankrijk, Duitsland of Luxemburg) EN u behoudt uw Belgische mutualiteit (en u maakt er ook gebruik van), dan kan u gewoon aangesloten blijven en blijft u ook verder verzekerd.
 • Indien u in een ander land dan een buurland van België gaat wonen, dan kan u niet verder verzekerd blijven. U dient dit binnen de 3 maanden door te geven aan onze dienst. Opgelet: omdat wij met jaarcontracten werken, kunnen wij uw contract niet afsluiten vóór 31 december van het lopende jaar. Om te vermijden dat gemaakte hospitalisatiekosten, die gemaakt zijn in het lopende verzekeringsjaar in België, niet terugbetaald zouden worden, dient u de jaarpremie toch nog te betalen.

  Vereiste documenten: wijzigingsformulier ingevuld, gedateerd en ondertekend op te sturen naar hosp@cdsca.be of CDSCA - dienst Hospitalisatieverzekering  - Kwartier Koningin Astrid – Bruynstraat 1 – Blok F0 – 1120 BRUSSEL

 

Mijn echtgenoot/echtgenote/partner en ikzelf zijn uit elkaar. Kan hij/zij verder verzekerd blijven?

Het recht op aansluiting van uw ex-echtgenoot/-echtgenote/-partner vervalt op 31 december van het jaar waarin jullie gescheiden/uit elkaar gegaan zijn.

U dient onze dienst binnen de 3 maanden op de hoogte te brengen van uw (echt)scheiding.

Vereiste documenten: wijzigingsformulier ingevuld, gedateerd en ondertekend op te sturen naar hosp@cdsca.be of CDSCA - dienst Hospitalisatieverzekering  - Kwartier Koningin Astrid – Bruynstraat 1 – Blok F0 – 1120 BRUSSEL

 

Kan ik mijn echtgenoot/echtgenote/partner of kinderen nog aansluiten na mijn pensionering?

Ja, dit kan:

 • Zonder wachttijd of medische formaliteiten:
  • Het gezinslid mag de leeftijd van 65 jaar niet bereikt hebben.
  • Wanneer onze dienst de aanvraag (via het wijzigingsformulier) ontvangt binnen de 3 maanden volgend op de gebeurtenis die het recht op aansluiting opent (huwelijk, samenwoning, geboorte of adoptie), dan zal de onderverzekerde zonder wachttijd aangesloten worden vanaf de 1e dag van de maand van de gebeurtenis.

   Vereiste documenten: wijzigingsformulier + akte huwelijk/geboorte/adoptie – attest samenstelling gezin ingevuld, gedateerd en ondertekend op te sturen naar hosp@cdsca.be of CDSCA - dienst Hospitalisatieverzekering  - Kwartier Koningin Astrid – Bruynstraat 1 – Blok F0 – 1120 BRUSSEL.

  • Indien u kan bewijzen dat het aan te sluiten gezinslid gedekt is door een gelijkwaardige hospitalisatieverzekering tot op de datum van aansluiting bij DKV-Defensie. In dit geval dienen wij de aanvraag (via het wijzigingsformulier) met een attest van de vorige verzekeraar ten laatste binnen de 3 maanden volgend op de vervaldatum van het vorige contract te ontvangen.

   Vereiste documenten: wijzigingsformulier + attest andere maatschappij ingevuld, gedateerd en ondertekend op te sturen naar hosp@cdsca.be of CDSCA - dienst Hospitalisatieverzekering  - Kwartier Koningin Astrid – Bruynstraat 1 – Blok F0 – 1120 BRUSSEL

 • Met wachttijd van 13 maanden/medische formaliteiten:
  • Het gezinslid mag de leeftijd van 65 jaar niet bereikt hebben.
  • Indien onze dienst de aanvraag later dan 3 maanden na de datum dewelke recht geeft op de opening van het contract of indien het gezinslid niet gedekt is door een gelijkwaardige hospitalisatieverzekering.

   Vereiste documenten: wijzigingsformulier  ingevuld, gedateerd en ondertekend op te sturen naar hosp@cdsca.be of CDSCA - dienst Hospitalisatieverzekering  - Kwartier Koningin Astrid – Bruynstraat 1 – Blok F0 – 1120 BRUSSEL

 

Kunnen mijn gezinsleden verzekerd blijven na mijn overlijden?

Uw reeds aangesloten weduwe/weduwnaar/partner kan aangesloten blijven tot aan een eventueel nieuw huwelijk of samenwonen. Reeds aangesloten kinderen kunnen aangesloten blijven voor zolang ze fiscaal ten laste zijn of recht geven op kinderbijslag.

Opgelet: het overlijden van de hoofdverzekerde dient binnen de 3 maanden aan onze dienst doorgegeven te worden. Bij een hospitalisatie in het jaar van overlijden dient de jaarpremie volledig betaald te worden. Er is geen pro rata terugbetaling van de premie.

Vereiste documenten: wijzigingsformulier + overlijdensakte ingevuld, gedateerd en ondertekend op te sturen naar hosp@cdsca.be of CDSCA - dienst Hospitalisatieverzekering  - Kwartier Koningin Astrid – Bruynstraat 1 – Blok F0 – 1120 BRUSSEL

 

Mijn echtgenote/echtgenoot/partner is momenteel nog actief personeelslid bij Defensie. Kan ik overstappen op zijn/haar contract zodat Defensie voor 50% tussen komt in mijn jaarlijkse premie?

U kan inderdaad overstappen naar het contract van een actieve hoofdverzekerde, MAAR…in geval van scheiding is er geen terugkeer als hoofdverzekerde meer mogelijk. Uw contract via Defensie zal dan stopgezet worden.

 

Voor vragen over uw aansluiting of uw jaarpremie kan u zich richten tot:
CDSCA - Hospitalisatieverzekering DKV
Kwartier Koningin Astrid - Blok F0
Bruynstraat 1
1120 Brussel
Tel: 02/ 44  325 17 of 02/ 44 325 19
Fax: 02 264 60 69
E-mail: hosp@cdsca.be

UW VERZEKERING

Waarvoor ben ik verzekerd?

 • Het plan IS+ van Defensie is een kostendekkende hospitalisatieverzekering bij een verblijf in een twee- of meerpersoonskamer (excl. persoonlijke kosten). Indien u opteert voor een verblijf in een éénpersoonskamer, zal DKV u een vrijstelling van 250 euro aanrekenen. Deze vrijstelling wordt echter slechts 1 maal per verzekeringsjaar (van 1 januari tot 31 december) aangerekend. Dus indien u voor een 2e keer gehospitaliseerd wordt in hetzelfde verzekeringsjaar en u kiest terug voor een éénpersoonskamer, dan zal de vrijstelling niet nogmaals aangerekend worden.
 • Ook een verblijf in een one-day-clinic (ééndagskliniek) wordt vergoed indien er minstens  één ligdag of een wettelijk voorziene one-day-clinic forfait wordt aangerekend.
 • Zijn eveneens gedekt, de ambulante medische (raadplegingen, geneesmiddelen,…) zorgen die rechtstreeks in verband staan met de hospitalisatie en gemaakt zijn binnen een periode van 30 dagen voor en 90 dagen na de hospitalisatie en voorgeschreven door een erkend zorgverstrekker.
 • Zijn eveneens gedekt, de medische ambulante zorgen ten gevolge van 27 zware ziekten op voorwaarde dat er een rechtstreeks verband is tussen de zware ziekte en de behandeling en de zorgen werden voorgeschreven door een erkend zorgverstekker.
 • Tandzorg is in het plan IS+ van Defensie niet inbegrepen (enkel operatieve verwijdering van wijsheidstanden).

 

Definities:

 • Onder hospitalisatiekosten, verstaat DKV de medische kosten gedurende een ziekenhuisopname (klassieke hospitalisatie met verpleegdag(en) of daghospitalisatie).
 • De pre-en posthospitalisatiekosten zijn de ambulante medische kosten die in rechtstreeks verband staan met dehospitalisatie en waarvan de terugbetaling beperkt is tot een periode van 30 dagen vóór en 90 dagen na de hospitalisatie (contractuele afwijkingen zijn mogelijk).
 • De kosten voor de ‘zware ziekten’ hebben betrekking op ambulante medische zorg van ziekten vermeld in de gelijknamige lijst. Een ziekenhuisopname is niet vereist.

Meer informatie over het plan IS+ van Defensie vindt u hier

 

Ik word binnenkort opgenomen in het hospitaal. Wat moet ik doen?

Met het oog op een vereenvoudiging voor de patiënt heeft DKV besloten om de aangifte te schrappen die je aan DKV moest bezorgen bij elke hospitalisatie.
Bij een opname in het hospitaal zal je, na afgifte van jouw Medi-Card, voortaan een opnamedocument ontvangen met alle details rond je hospitalisatie. DKV zal vervolgens alle gewoonlijke stappen afhandelen.
Wanneer je niet over een Medi-Card beschikt, of deze niet bij hebt op het moment van de opname, zal je de factuur van het ziekenhuis thuis ontvangen. Deze factuur moet je aan DKV bezorgen. DKV zal deze factuur terugbetalen op jouw rekening. Je blijft zelf verantwoordelijk voor de tijdige betaling van deze factuur aan het ziekenhuis.

Wat doe ik met de medische kosten gemaakt in de pre- en posthospitalisatieperiode en de kosten bij ‘zware ziekten’?
De medische kosten, gemaakt in de pre- en posthospitalisatieperiode (30 dagen vóór en 90 dagen na de hospitalisatie) en die in rechtstreeks verband staan met de reden van de opname alsook de ambulante kosten bij zware ziekten, worden terugbetaald op basis van kopieën van de attesten van verstrekte hulp OF de gedetailleerde afrekening van het ziekenfonds.
Medische kosten in te dienen?
Dien jouw kosten in via My DKV (www.mydkv.be) of via de DKV App (Je kan de app gratis downloaden in de App Store). Kosten die via deze weg ingediend worden, kunnen rekenen op een snellere verwerking.

OF

Gebruik het formulier ‘Aanvraag tot vergoeding van ambulante kosten’ om uw ambulante kosten in te dienen via de post.
Voor geneesmiddelen op voorschrift van een dokter bezorgt u aan DKV het originele ‘attest van vergoedbare farmaceutische verstrekkingen in het kader van een bijkomende verzekering’ (model BVAC, aan te vragen bij de apothekers).

Met de Medi-Card kunnen deze BVAC-documenten vanuit de apotheek elektronisch doorgestuurd worden via het AssurPharma systeem (zie website www.DKV.be => diensten => Assurpharma). Informeer u bij uw apotheker.

 

Voor vragen m.b.t. de eventuele dekking van een bepaalde hospitalisatie of m.b.t. een bepaald hospitalisatiedossier, gelieve u rechtstreeks te wenden tot:
DKV Belgium
Loksumstraat 25
1000 Brussel
Tel: 02/287.64.11
E-mail: claims.grp@dkv.be
Website : www.dkv.be

TERUG

ASSURANCES