Hospitalisatieverzekering DKV

Hospitalisatieverzekering DKV voor de gepensioneerden VAN DEFENSIE

Hospitalisatieverzekering DKV voor de gepensioneerden van DEFENSIE en het actieve en gepensioneerde personeel van CDSCA


 

!!! Opgelet !!!
DKV worstelt met grote vertraging bij verwerking terugbetaling kosten. Onze excuses voor mogelijke vertragingen.

 

GEPENSIONEERDE PERSONEELSLEDEN VAN DEFENSIE
Gepensioneerde personeelsleden van Defensie die reeds vóór hun pensionering waren aangesloten bij de collectieve hospitalisatieverzekering van Defensie bij DKV (ex-ING), kunnen, indien zij dit wensen, aangesloten blijven bij deze verzekering. Vanaf de 1ste januari volgend op de pensionering of vanaf 1 januari van het jaar zelf, indien men op 1 januari gepensioneerd wordt:

  • is de jaarlijkse premie volledig ten laste van de verzekerden; Defensie komt hierin niet meer tussen;
  • wordt uw aansluiting beheerd door CDSCA.

GEPENSIONEERDE PERSONEELSLEDEN VAN CDSCA EN VAN HET WHI
Gepensioneerde personeelsleden van CDSCA en het WHI die reeds vóór hun pensionering waren aangesloten bij de collectieve hospitalisatieverzekering van Defensie bij DKV (voorheen AG) , kunnen, indien zij dit wensen, aangesloten blijven bij deze verzekering.
Vanaf de 1ste januari volgend op de pensionering of vanaf 1 januari van het jaar zelf, indien men op 1 januari gepensioneerd wordt is de jaarlijkse premie volledig ten laste van de verzekerden. CDSCA komt hier niet meer in tussen.

ACTIEVE PERSONEELSLEDEN VAN CDSCA EN VAN HET WHI
Actieve personeelsleden kunnen bij hun indiensttreding aansluiten bij de collectieve hospitalisatieverzekering van Defensie bij DKV (meer info op het intranet CDSCA of via de personeelsdienst van het WHI).

PLAN IS+ - DEFENSIE

DOCUMENTEN

INFO

Voor vragen m.b.t. uw aansluiting of m.b.t. uw factuur kunt u zich richten tot:
CDSCA - Hospitalisatieverzekering DKV
Kwartier Koningin Astrid - Blok F0
Bruynstraat 1
1120 Brussel
Tel: 02 264 60 68 of 02 264 60 71
Fax: 02 264 60 69
E-mail: hosp@cdsca.be

Opgelet: voor vragen m.b.t. de aansluiting van actieve militairen kunt u zich richten tot hosp@mil.be

Voor vragen m.b.t. de eventuele dekking van een bepaalde hospitalisatie of m.b.t. een bepaald hospitalisatiedossier, gelieve u rechtstreeks te wenden tot :
DKV Belgium N.V.
Loksumstraat 25
1000 Brussel
Tel : 02/278.23.98 en 02/287.64.11
Fax : 02/278.23.97
E-mail : claims.grpi@dkv.be
Website : http://www.dkv.be

 
ASSURANCES