Transformatie van Defensie

Voor wie?

Personeelsleden van Defensie die een mutatieverplichting kunnen bewijzen (voor te leggen: attest van de KorpsComd) binnen de lijst van het plan-De Crem .

Welke voordelen?

INFORMATIE AAN NIEUWE KANDIDAAT-HUURDERS EN HUURDERS VAN EEN WONING VAN DE CDSCA

Naar aanleiding van de herstructurering binnen Defensie zal de Dienst Huisvesting voorrang verlenen aan militairen en leden van Defensie die in het kader hiervan een verplichte mutatie ondergaan.

Concreet betekent dit dat nieuwe kandidaat-huurders (deel uitmakend van de herstructurering) tijdelijk met voorrang behandeld worden op de wachtlijst, rekening houdend met het reglement van Toekenning en afhankelijk in welke categorie de rechthebbende valt.

 • Een militair met gezinslast en verplichte mutatie, krijgt voorrang op de rechthebbende al aanwezig op de wachtlijst met prioriteit 1
 • Een militair zonder gezinslast en verplichte mutatie, krijgt voorrang op de gerechtigde al aanwezig op de wachtlijst met prioriteit 2
 • Zelfde toepassing voor prioriteiten 3 en 4
 • Voor de prioriteiten 5 en 6 zijn deze voorrangsregels niet van toepassing.
 • Opgelet: Het bericht van mutatie mag niet ouder zijn dan zes maanden. Indien dit wel het geval is, vervallen de tijdelijke voorrangsregels en is het reglement in zijn originele vorm van toepassing.

Opmerking: Alle andere punten van het reglement van Toekenning blijven integraal en onverminderd van toepassing!!!


Voor militairen en leden van Defensie die reeds huurder zijn van CDSCA zijn er twee mogelijkheden:

 • U krijgt voorrang op de wachtlijst bij het aanvragen van een andere woning van CDSCA. (Rekening houdend met het reglement van Toekenning en bovenstaande opmerkingen)
 • Als u geen transfer wenst naar een andere woning van CDSCA moet u volgende procedure volgen:
  • U meldt ons schriftelijk en aangetekend dat u de woning wenst te verlaten en meldt de datum van vertrek. De opzeg gaat in de eerste dag van de eerstvolgende maand dat u de opzeg hebt betekend (vb.: als u een opzeg doet tijdens de maand mei, begint de opzegperiode te lopen vanaf 1(één) juni.
  • Deze opzeg moet ondertekend zijn door beide partners, echtgenoten,…
 • Bij een verplichte mutatie in het kader van de herstructurering van Defensie accepteren wij een opzegtermijn van 1 (één) maand. Er wordt evenmin een verbrekingsvergoeding aangerekend in voorkomend geval.
 • Opgelet: Het bericht van mutatie mag niet ouder zijn dan (6) zes maanden. Indien dit wel het geval is, passen wij de wettelijke termijnen toe (3) drie maanden opzeg en eventueel verbrekingsvergoeding (als u opzegt tijdens uw contract van korte duur).

Opmerking: Alle andere wettelijke toepassingen betreffende de verbreking van het huurcontract en overname van de woning blijven van toepassing.


Voor bijkomende informatie kan u zich telefonisch of per mail woningen@cdsca.be richten aan de Dienst Huisvesting.


 

Housing