Contact

Elke werkdag open van 9-12u en 13-15u

Sociale Dienst Brugge

Marinekazerne LTZ Billet - Brieversweg 63B - 8310 Sint-Kruis
02/44 13 034 | ssdbrugge@cdsca.be


Sociale Dienst Leopoldsburg

Kamp Beverlo - Leopold II-laan (zonder nummer) - 3970 Leopoldsburg
02/44 24 565 | ssdleopoldsburg@cdsca.be


Sociale Dienst Peutie

Kwartier Maj. HOUSIAU - Martelarenstraat 181 - 1800 PEUTIE
02/44 10 124 |  ssdpeutie@cdsca.be


Sociale Dienst Namur

Quartier Slt Thibaut Rue Joseph Durieux 80 (Bloc BM D1) 5020 Namur – Flawinne
02/44 20 974 | ssdnamur@ocasc.be


Sociale Dienst Marche-en-Famenne

Camp Roi Albert – Bloc L1 - Chaussée de Liège 65 - 6900 Marche
02/44 22 612 | ssdmarche@ocasc.be


Directie Sociale Dienst

Bruynstraat 1 (Blok F) - 1120 Neder-over-Heembeek
02/264 60 47 | ssd@cdsca.be


Klik hier voor een overzicht van de Regionale zitdagen sociale dienst Defensie (SSD)


 

Social service