Hospitalisatieverzekering DKV

Hospitalisatieverzekering DKV voor de gepensioneerden VAN DEFENSIE
Hospitalisatieverzekering DKV voor de gepensioneerden van DEFENSIE

Hospitalisatieverzekering DKV gepensioneerden van Defensie: gewijzigde voorwaarden vanaf 01.01.2010 : Plan IS+ (Medi-Card®)

Gepensioneerde personeelsleden van Landsverdediging die reeds vóór hun pensionering waren aangesloten bij de collectieve hospitalisatieverzekering van Landsverdediging bij DKV (ex-ING), kunnen, indien zij dit wensen, aangesloten blijven bij deze verzekering. Vanaf de 1ste januari volgend op de pensionering of vanaf 1 januari van het jaar zelf, indien men op 1 januari gepensioneerd wordt :

  • is de jaarlijkse premie volledig ten laste van de verzekerden; Defensie komt hierin niet meer tussen;
  • wordt uw aansluiting beheerd door CDSCA.

Voor vragen m.b.t. uw aansluiting of m.b.t. uw factuur kunt u zich richten tot:

CDSCA
DS-H - Hospitalisatieverzekering DKV
Kwartier Koningin Astrid - Blok F0
Bruynstraat 1
1120 Brussel
Tel: 02/264.60.68
Fax: 02/264.60.69
E-mail: hosp@cdsca.be

Voor vragen m.b.t. de eventuele dekking van een bepaalde hospitalisatie of m.b.t. een bepaald hospitalisatiedossier, gelieve u rechtstreeks te wenden tot :

DKV Belgium N.V.
Bisschoffsheimlaan 1-8
1000 Brussel
Tel : 02/278.23.98 en 02/287.64.11
Fax : 02/278.23.97
E-mail : claims.grpi@dkv.be
Website : http://www.dkv.be

BELANGRIJKE MEDEDELING !

De prijsverhoging van 9% door DKV geldt enkel en alleen voor INDIVIDUELE contracten, niet voor collectieve contracten.

In het contract collectieve hospitalisatieverzekering is vastgelegd dat er een contractuele verhoging, gekoppeld aan de medische index, kan zijn van maximum 4,5 %.

Vorige week was er een onderhoud met DKV waarbij de verhoging werd besproken. Voor 2018 zullen de premies verhoogd worden vermoedelijk met 3,15 %.

Communicatie van AssurPharma
Infofolder van de nieuwe kostenafrekening
Voorbeeld van de afrekening van de medische kosten
DKV Services
ASSURANCES