Advies aan de autoriteiten

Als personeelslid in actieve dienst kan je op ons een beroep doen voor het bekomen van een sociaal verslag en bijhorend advies, gericht aan de autoriteiten, in volgende gevallen:

  • Mutatie wegens sociale redenen
  • Annulatie van een aanduiding van ambtswege wegens sociale redenen
  • Inplaatsstelling of verlenging van een aanstelling in een specifiek arbeidsregime zoals voorzien in Reg TRAVARB (Hfst 2, Par 210, 211, 212) wegens sociale redenen
  • Toekenning/verlenging van dienstfaciliteiten wegens sociale redenen
  • Toekenning/verlenging van een logement in het militair kwartier wegens sociale redenen
  • Vrijstelling van de verbruikskosten in een logement in het militair kwartier wegens sociale redenen
  • Vrijstelling van buitenlandse zending wegens sociale redenen
  • Repatriëring/ontscheping wegens sociale redenen
  • Aanvraag tot terugbetaling van buitengewone kosten wegens een dringende terugroeping uit het buitenland wegens dwingende familiale of sociale redenen
  • Vrijstelling van de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de vormingskosten en van de tijdens de vorming genoten wedden wegens uitzonderlijke sociale redenen

Op basis van een sociaal onderzoek zal de Sociale Dienst een advies formuleren.

 
Meer informatie via:
Social service